Facility/Property management blog

Takarító team

Gondolatok a takarítás társadalmi elfogadottságáról


A takarítás társadalmi elfogadottsága évtizedek óta alapvetően meghatározza a mindennapi életünkben betöltött szerepét. Bár az emberek széles körben elismerik a tisztaság és rendezettség fontosságát, a tisztítással kapcsolatos hozzáállásuk és viselkedésük mégis összetett és változó tényezőktől függ. A takarítás nem csupán egy funkcionális tevékenység, hanem mélyen gyökerező társadalmi normákhoz, kulturális hatásokhoz és gazdasági tényezőkhöz is kapcsolódik. A COVID-19 járvány jelentős hatást gyakorolt a tisztítási szakma társadalmi megítélésére, és a takarítók munkájának fontosságát mind szélesebb körben ismerik el és értékelik a világon. Az a kihívás azonban továbbra is fennáll, hogy ez a pozitív változás hosszú távon is fennmaradjon és mélyüljön. Magyarországon is.

„Az együttműködés szellemisége” („The spirit of collaboration”) címmel jelent meg augusztus 25-én egy írás a European Cleaning Journal honlapján arról, hogy a takarítás mint szolgáltatás miért alkalmas az együttműködésen, kollaboráción alapuló megközelítésre. A cikk szerint jóllehet a legrosszabbon már túl vagyunk, a COVID még mindig jelen van, s takarítóknak továbbra is nagyon fontos szerepük van az épületek biztonságosságának biztosításában és ennek demonstrálásában az ott dolgozók, illetve a látogatók felé.

Rajtunk, szolgáltatókon múlik, hogy most és az elkövetkező években is biztosítsuk ügyfeleink ugyanilyen szintű támogatását. Ezt egy olyan együttműködési megközelítéssel érhetjük el, amely a megosztott jelentéstételtől kezdve a nagyforgalmú területek folyamatos kockázatértékeléséig mindent magában foglal. A takarítók képességeinek újfajta megbecsülése tapasztalható, ezért használjuk ezt előnyünkre, hogy erősebb partnerséget alakítsunk ki ügyfeleinkkel. A szerző itt befejezi a gondolatmenetét, mi viszont itt vesszük fel a fonalat, hogy megnézzük, mit lehet tenni a professzionális takarítók, köztük a mintegy 45 ezer hazai munkavállaló, illetve a szakma egészének megbecsültsége érdekében.

A modern társadalmak összetettek és sokszínűek, és a szakmák elfogadottsága nemcsak az egyéni képességektől és a munka jellegétől függ, hanem a társadalmi normáktól, a kulturális hatásoktól és az értékek változásától is. A takarítói szakma, bár lényeges és nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mindennapi életünkben, gyakran alulértékelt és kevésbé tisztelt munkaként van kezelve. Ennek hátterében több tényező is áll. Az egyik ilyen faktor a hagyományos társadalmi szerepekhez és nemi sztereotípiákhoz kapcsolódik. A takarítás és a házimunka hosszú ideig a női feladatkörhöz tartozott, és bár a szerepek mára sokat változtak, a régi beidegződések és sztereotípiák még mindig jelen lehetnek a társadalomban.

Az elfogadottságot továbbá befolyásolhatja a gazdasági érték és a hierarchia is, amelyek egy adott szakma mögött állnak. A magasabb fizetéssel járó vagy nagyobb presztízzsel bíró szakmák gyakran előtérbe kerülnek, míg a takarítói munka láthatatlanabbá válik, noha elengedhetetlen a tiszta és rendezett környezet fenntartásához.

A média és a kulturális ábrázolások is szerepet játszanak a tisztítás-technológiai szakma társadalmi megítélésében. Gyakran láthatjuk a filmekben és sorozatokban, hogy a takarítók mint alacsony státuszú vagy egyenesen nevetséges karakterek jelennek meg, ami tovább növelheti az elfogadottság hiányát.

Mitől lesz társadalmilag elfogadottá egy szakma?

Egy szakma társadalmi elfogadottsága több tényezőtől függ, és ezek együttesen határozzák meg, hogy egy adott munkakör mennyire tekintik presztízsesnek és értékesnek a társadalomban.

Néhány kulcsfontosságú tényező, amelyek meghatározzák egy szakma elfogadottságát:

 1. Gazdasági érték és jövedelem

A magasabb fizetés és jövedelem gyakran magasabb presztízst is hozhat egy szakmának. A társadalom hajlamos lehet értékelni azokat a szakmákat, amelyek anyagi jólétet és gazdasági stabilitást nyújtanak a munkavállalóknak.

 1. Képzés és szakmai színvonal

Amennyiben egy szakmához magas képzettség és szakmai kompetencia szükséges, akkor nagyobb eséllyel lesz elfogadott és tisztelt a társadalomban. A magas képzettségi követelmények és a szakmai fejlődés lehetőségei növelhetik a szakma értékét.

 1. Társadalmi haszon

Azok a szakmák, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a társadalom és az emberek életminőségének javításához, gyakran magasabb elfogadottságot élveznek. Az orvosi, oktatási, mentőszolgálati és más olyan szakmák, amelyek segítenek a közösségnek, gyakran magasabb presztízzsel rendelkeznek.

 1. Kulturális értékek és hagyományok

A hagyományok és a kulturális értékek is befolyásolhatják egy szakma elfogadottságát. Például egy olyan szakma, amely erősen kapcsolódik egy adott kultúrához vagy hagyományhoz, lehet, hogy magasabb tiszteletben áll a társadalomban.

 1. Média és kulturális ábrázolás

A média és a kulturális ábrázolások is meghatározóak lehetnek egy szakma megítélésében. Pozitív és inspiráló ábrázolások hozzájárulhatnak a presztízs növeléséhez, míg negatív vagy sztereotip ábrázolások ronthatják a szakma megítélését.

 1. Szociális elismertség és társadalmi státusz

Az emberek hajlamosak azonosulni azokkal a szakmákkal, amelyek társadalmi státuszt és elismerést biztosítanak. Az olyan szakmák, amelyek lehetővé teszik a társadalmi ranglétrán való előrelépést, gyakran magasabb elfogadottságot élveznek.

 1. Kapcsolatok és hálózatok

Azok a szakmák, amelyek lehetőséget nyújtanak a kapcsolatépítésre és hálózatképzésre, gyakran magasabb presztízzsel rendelkeznek, mivel az ilyen hálózatok segíthetnek az egyéneknek előrelépni a szakmai életben.

Az egyes tényezők súlya és jelentősége eltérő lehet a különböző társadalmakban és kultúrákban, és idővel is változhat. Az elfogadott és tisztelt szakmák képe a társadalmi változásokkal és fejlődéssel együtt alakul.

Változott-e a takarítói szakma megítélése a COVID-járvány alatt és után?

Ahogy a Cleanlink.com egyik korábbi cikke írja, a takarító- és higiéniai munkások kiérdemelték a „láthatatlan hadsereg” becenevet. Irodaépületekben, iskolákban és egészségügyi létesítményekben sürgölődnek, eltávolítják a káros szennyeződéseket és kórokozókat, hogy megőrizzék az ott lévők biztonságát, miközben a „radar alatt repülnek”. A takarítómunkások vitathatatlan fontossága ellenére csak a COVID-19 világjárvány idején váltak igazán láthatóvá a tevékenységük hatása. Sok kulcsfontosságú szereppel ellentétben a takarító- és higiéniai munkásokat gyakran figyelmen kívül hagyják, mint az élvonalbeli, nélkülözhetetlen dolgozókat – ez a felfogás évtizedek óta áll fenn szerte a világon.

A pandémia hatása számos területre kiterjedt, beleértve a takarítói szakma megítélését és társadalmi értékelését is. A járvány jelentős hatást gyakorolt a takarítók munkájának fontosságára és a szakma társadalmi presztízsére. Miként változhatott a takarítói szakma megítélése a COVID-járvány során és után:

 1. Az „elengedhetetlen szerep” felfedezése

A járvány alatt a takarítók fontosabb és elengedhetetlenebb szerepet kaptak, mint valaha. A fertőtlenítés és higiénia kiemelt szerepet kapott a járvány terjedésének megakadályozásában, és ennek következtében a takarítók „frontvonalbeli” munkája kulcsfontosságúvá vált az egészségügyi intézményekben, közintézményekben, irodaházakban és más helyeken.

 1. Magasabb elismerés és közösségi támogatás

A járvány során a társadalom szélesebb körben felismerte a takarítók által végzett nehéz és kritikus munkát. Az emberek egyre inkább elkezdték értékelni a takarítók áldozatos tevékenységét.

 1. Előtérbe kerülés a média által

Sok országban a média is fókuszba helyezte a takarítók munkáját, bemutatva azokat az embereket, akik kockázatot vállalva gondoskodtak a tisztaságról és higiéniáról a járvány idején. A médiában megjelenő pozitív és elismerő történetek hozzájárultak a takarítói szakma társadalmi megítélésének javulásához.

4, Szükségesség és presztízs növekedése

A járvány hatására a tisztaság és fertőtlenítés még fontosabb szempont lett a mindennapi életben és a munkahelyeken is. Ennek eredményeként a takarítók szakmai munkájának jelentősége és presztízse is növekedhetett, hiszen a társadalom rádöbbent arra, hogy a tiszta és higiénikus környezet kulcsfontosságú a vírus terjedésének megakadályozásában.

Azonban fontos megjegyezni, hogy bár a járvány rövid távon növelte a takarítói szakma társadalmi megítélését, hosszabb távon ez a pozitív hatás további erősítést és folyamatos elismerést igényel. A társadalomnak folyamatosan tudatosítania kell a takarítói munka fontosságát és az abban résztvevők hozzájárulását az egészség és biztonság fenntartásához.

A „vívmányok” megszilárdítását tűzte ki célul például a British Cleaning Council, amely a takarító és higiéniai személyzet által végzett létfontosságú munka szélesebb körű elismerése érdekében kampányt indított a „We Clean, We Care” (kb. „Tisztítunk és gondoskodunk”) szlogennel. Azért választották ezt a jelmondatot, hogy megmutassák a szektor magasan képzett és szakképzett személyzetének büszkeségét és professzionalizmusát, valamint kulcsfontosságú szerepét a lakosság egészségének, biztonságának és jóllétének megőrzésében.

A társadalmi elfogadottság növelésének lehetőségei

Ahhoz, hogy növekedjen a takarítói szakma elfogadottsága és presztízse, számos lépést kell tenni a társadalomban. Néhány lehetséges megközelítés:

 1. Tudatosság és tudásmegosztás

Fontos, hogy a társadalom megértse és elismerje a takarítói munka fontosságát. Olyan kampányokat és tudatosságnövelő kezdeményezéseket lehetne indítani, amelyek bemutatják a takarítók által végzett munka értékét a tiszta és higiénikus környezet megteremtésében.

 1. Képzés és szakmai fejlődés

Az oktatási intézmények és szakmai szervezetek a takarítói szakma számára lehetőségeket és képzéseket biztosíthatnak, amelyek fejlesztik a szakmai kompetenciákat és elősegítik a szakmai fejlődést. A magasabb szakmai színvonal növelheti a szakma presztízsét.

 1. Média és kulturális reprezentáció

A média és a kulturális ábrázolásoknak pozitív és valósághű képet kell mutatniuk a takarítókról. Olyan történetek és karakterek bemutatása, amelyek elismerik és értékelik ezt a munkát, segíthetnek átformálni a társadalmi szemléletet.

 1. Gazdasági elismerés

Az elismerés nem csak szóban történhet, hanem anyagi elismeréssel is. A méltó fizetés és juttatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a takarítói szakma vonzóbb legyen a potenciális munkavállalók számára.

 1. Társadalmi párbeszéd

Fontos nyitott és konstruktív párbeszédet folytatni a takarítói szakma elfogadottságáról és értékéről. Konferenciák, workshopok, viták és pódiumviták lehetnek az olyan fórumok, ahol a társadalom és a szakmabeliek együtt gondolkodhatnak és beszélgethetnek.

A takarítói szakma elfogadottsága és társadalmi megítélése tehát sok tényezőtől függ, beleértve a hagyományokat, sztereotípiákat, gazdasági értékeket és a média hatását. A társadalmi elfogadottság növeléséhez komplex megközelítésre van szükség, amely magában foglalja a tudatosságnövelést, a képzést, a pozitív médiaábrázolást és a méltó pénzügyi elismerést. A takarítói szakma értékének és jelentőségének elismerése nem csak az egyének és a szakmabeliek érdeke, hanem a társadalom egészének hasznára válik, hiszen a tiszta és rendezett környezet mindannyiunk közös érdeke.

Tudnak-e tenni valamit az ingatlan tulajdonosok a takarítói szakma társadalmi elismertsége, elismertetése érdekében?

Az ingatlan tulajdonosoknak és a property managereknek is van lehetőségük tenni azért, hogy a takarítói szakma társadalmi elismertsége növekedjen. A következő lépések és tevékenységek segíthetnek ebben:

 1. Méltó bérezés és munkakörülmények

A managereknek fontos biztosítaniuk, hogy a takarítók méltóan legyenek megfizetve a munkájukért. Emellett fontos a megfelelő munkakörülmények és eszközök biztosítása is. Kiszervezett takarítás és fertőtlenítés (outscourcing) esetén ez ott jelentkezhet, hogy a színvonalas munka végzéséért annak megfelelő nagyságú büdzsét különítenek el.

 1. Megfelelő elismerés

Az ingatlanért felelős vezetők elismerhetik a takarítók erőfeszítéseit és hozzájárulását. Ez lehet például szóbeli köszönet, pozitív visszajelzés vagy akár kisebb ajándékok az ünnepek alkalmával.

 1. Kommunikáció és értékteremtés

Az ingatlanért felelősöknek kommunikálniuk kell a bérlőkkel vagy a használókkal a takarítók munkájának fontosságáról és a tiszta környezet fenntartásának értékéről.

 1. Támogató programok és előléptetési lehetőségek

A létesítményvezetők előmozdíthatják a takarítók továbbképzését, fejlődését és előléptetési lehetőségeit. Ezáltal azt is mutatják, hogy a takarítói szakma nem csak egy alacsonyan fizetett munka, hanem egy olyan terület, ahol lehetőség van fejlődni és karriert építeni.

 1. Szakmai elismerések és díjak

Az ingatlan tulajdonosok díjakat és elismeréseket adhatnak át a kiváló teljesítményt nyújtó takarítóknak, amelyek segíthetnek a szakma megbecsülésének növelésében.

 1. Szakmai szervezetek és partnerségek

Az ingatlan tulajdonosok támogathatnak olyan szakmai szervezeteket vagy nonprofit szervezeteket, amelyek a takarítói szakma népszerűsítését és fejlesztését tűzték ki célul.

 1. Közvetített visszajelzés

Az ingatlan tulajdonosok által közvetített pozitív visszajelzések, vélemények segíthetnek a takarítói szakma megítélésének javításában.

Hazai példa is akad. Három évvel ezelőtt a legnagyobb magyarországi szolgáltató „Vedd észre” címmel indított érzékenyítő kampányt annak érdekében, hogy a társadalom tisztelje a tisztítási munkát végzőket. Megérdemlik a nagyobb megbecsülést, mert:

– Nem csak tisztítanak, fertőtlenítenek is
– Nem tudnak home office-ban maradni
– Kemény fizikai munkát végeznek
– Bizalmi munka
– Modern gépeket üzemeltetnek

Miguel Martínez Lucio és Jo McBride így zárják 2020-as, a takarítás társadalmi elfogadottságával kapcsolatos blogbejegyzésüket:

A ma már kulcsfontosságú dolgozóknak tekintett frontvonalban dolgozók milliói tartják fenn az országot, miközben saját és családjuk egészségét veszélyeztetik. Az a tény, hogy ők „tartják fenn az ország működését”, ismét aláássa a „képzetlen” kifejezés tartós használatát ezzel a munkával kapcsolatban. Ez a munka jelenleg olyan elismerést és megbecsülést kap közösségünkben, amire már jó ideje nem volt példa. Ezért biztosítanunk kell, hogy ezt a munkát továbbra is értékes és értelmes munkaként ismerjék el.

 Dolgozzunk valamennyien ezen itt, Magyarországon is!


A címlapkép forrása: Freepik.com
Közzététel: 2023. szeptember 5.

Thoughts on the social acceptance of cleaning

For decades, the social acceptance of cleaning has been a fundamental determinant of its role in our daily lives. Although people widely recognise the importance of cleanliness and tidiness, their attitudes and behaviour towards cleaning are complex and depend on a variety of factors. Cleaning is not just a functional activity, but is also linked to deep-rooted social norms, cultural influences and economic factors. The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the social perception of the cleaning profession, and the importance of the work of cleaners is increasingly recognised and valued around the world. However, the challenge remains to sustain and deepen this positive change in the long term. In Hungary too.

BIG-HAUSE Kft.

A SIKERES MUNKAHELYEK GONDOS GAZDÁJA

A hét idézete: „Egy szürke irodaházban sem annyira nyomasztó és ordító a magány, mint amilyen egyeseknek egy vidám nyaralóhelyen lehet.” (Kordos Szabolcs)

Az ÉKM-rendelet szerint az építőipari rezsióradíj min. 5856 Ft. A MATISZ ajánlása alapján az irodai takarításé 2024-ben min. 3629 Ft. Mi ehhez tartjuk magunkat...

Üzenjen, kérdezzen!

24 órán belül visszajelzünk Önnek!

Kérjük, hogy fogadja el a jobb felhasználói élmény érdekében alkalmazott sütik használatát! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás