Facility/Property management blog

Takarító csapat

Takarító cégek benchmarkingja


A takarító cégek legjobb gyakorlati benchmarkingja olyan folyamatot jelent, amely során egy adott takarító cég összehasonlítja saját teljesítményét más hasonló cégekével az iparágban. Az összehasonlítás célja az, hogy objektív módon mérje fel a cég teljesítményét, erősségeit és gyengeségeit az iparági versenytársakhoz képest. A benchmarking folyamata magában foglalja a releváns adatok gyűjtését, azok elemzését és az eredmények összehasonlítását más takarító cégek adataival. Ez lehetőséget ad arra, hogy a cég felismerje azokat a területeket, ahol jobban teljesít, és azokat, ahol javításra van szükség.


Kihívást jelenthet megérteni egy adott takarító szervezet erősségeit és gyengeségeit más, hasonló típusú és méretű takarító vállalkozásokkal összehasonlítva. Még a takarítóiparban rendelkezésre álló rengeteg információ és kutatás ellenére is nehéz lehetőséget találni arra, hogy pontosan megértsük, hogyan hasonlító össze az egyik szervezet a másikkal. Szinte lehetetlen olyan hasonló szervezeteket találni, amelyekkel az összehasonlítást érdemben el lehet végezni – írta a közelmúltban megjelent cikkében az a Tim Poskin, akinek a megfelelő szolgáltató kiválasztásával való másik írására már korábbi blogbejegyzésünkben hivatkoztunk.

A magyar Wikipédia szerint

„A benchmarking olyan elemzési és tervezési eszköz, mely lehetővé teszi a vállalat összehasonlítását a versenytársak legjobbjaival, valamint más iparágakba tartozó vállalkozásokkal.”

Sok szervezet nem tesz komoly kísérletet a legjobb gyakorlatok összehasonlítására. Saját belső értékeléseik alapján határozzák meg, mennyire jól teljesítenek. Az önértékelés azonban a valóban lehetséges dolgok korlátozott megismerése és megértése miatt csak fokozatos javuláshoz vezet.

Miért érdemes egy takarító vállalatnak benchmarkingot készíteni?

1. Teljesítményértékelés

A benchmarking lehetővé teszi egy cég, például az Ön vállalata számára, hogy felmérje saját teljesítményét másokhoz képest. Megtudhatják, hogy mennyire hatékonyak a folyamataik, milyen erőforrásokat használnak, és hogyan teljesítenek az iparági átlaghoz képest. Ez segít azonosítani az erősségeket és a fejlesztési területeket.

2. Jó gyakorlatok felderítése

A benchmarking során a vállalatok más vállalatokkal dolgozhatnak együtt, és megismerhetik az általuk alkalmazott legjobb gyakorlatokat. Ez segíthet inspirációt adni és új ötleteket generálni a saját működésük fejlesztésére. Például megtudhatják, hogyan alkalmazzák hatékonyan a technológiát vagy hogyan kezelik a humánerőforrásokat.

3. Versenyképesség javítása

A benchmarking segítséget nyújthat a versenyképesség javításában. Ha egy cég képes a vezető ágazati szereplőkkel lépést tartani vagy akár túlszárnyalni azokat, az segíthet növelni az ügyfelek elégedettségét és vonzani az új üzleti lehetőségeket.

4. Költségcsökkentés és hatékonyság növelése

A benchmarking lehetővé teszi a büzsé hatékony felhasználását és a hatékony működési eljárások meghatározását. Azáltal, hogy megtudják, hogyan érnek el más vállalatok kevesebb költséggel hasonló eredményeket, egy takarító vállalat optimalizálhatja saját erőforrásainak felhasználását és hatékonyságát.

5. Piaci trendek és változások megértése

A benchmarking segítséget nyújt egy cégnek abban, hogy naprakész legyen a piaci trendekkel és változásokkal kapcsolatban. Ez lehetővé teszi, hogy időben reagáljon az új igényekre és elvárásokra, és alkalmazkodjon az iparágban bekövetkező változásokhoz. Például, ha más vállalatok sikeresen alkalmazzák az innovatív takarítási módszereket vagy környezetbarát tisztítószereket, a benchmarking segítségével a takarító vállalat megismerheti ezeket a trendeket és bevezetheti őket a saját működésébe.

6. Ügyfélorientáció erősítése

A benchmarking lehetővé teszi egy takarító vállalat számára, hogy megismerje versenyképességének kulcsát: az ügyfélorientációt. Megtudhatják, hogyan kezelik más cégek az ügyfelek igényeit, hogyan biztosítják a magas minőséget és elégedettséget. Ez segíthet a vállalatnak javítani az ügyfélkapcsolatokat, és jobban megérteni az ügyfelek elvárásait és preferenciáit.

7. Innováció és fejlődés előmozdítása

A benchmarking új perspektívákat és ötleteket hozhat egy takarító vállalathoz, és ösztönözheti az innovációt és a fejlődést. Azáltal, hogy megismerik más vállalatok új megközelítéseit, technológiáit vagy folyamatait, a takarító vállalat képes lehet újításokra és fejlesztésekre, amelyek segíthetnek a piaci pozíciójuk erősítésében és előnyük kialakításában.

A benchmarking tehát segít az erősségek és gyengeségek azonosításában, a jó gyakorlatok felderítésében, a versenyképesség javításában, a költségcsökkentésben, a piaci trendek megértésében, az ügyfélorientáció erősítésében és innováció az előmozdításában. A benchmarking révén az Ön cége is jobban felkészülhet a változó piaci környezetre és növelheti a hosszú távú sikerét.

Bármit és mindent lehet benchmarkingelni – csapatokat, részlegeket, munkamódszereket vagy akár egész szervezeteket, amennyiben a referenciapont egyértelműen meghatározott. Ha hasonló szervezetekkel szeretne összehasonlítást végezni, először tegye fel magának a következő kérdéseket:

– Milyen szabványokat és bevett tisztítási gyakorlatokat alkalmaz jelenleg?
– A szabvány kizárólag a megjelenésen és a költségvetésen alapul?
– Van tudományos módszere a hatékonyság és a teljesítmény mérésére?

A The Janitorial Store szerint kétfajta módszert különböztethetünk meg. A külső magában foglalja a különféle iparági forrásokból történő adatgyűjtést, míg a belső az adatokat a saját takarítási tevékenységből gyűjti.

Néhány javaslat a benchmarking folyamatának elvégzéséhez:

1. Határozza meg a kulcsfontosságú mutatókat!

Az első lépés az, hogy meghatározza a legfontosabb mutatókat és teljesítményjelzőket, amelyekkel összehasonlíthatja a cégét más takarító cégekkel. Ezek a mutatók lehetnek például a bevétel, az ügyfélelégedettség, a munkavállalói teljesítmény vagy a takarítási minőség.

2. Válasszon ki hasonló cégeket!

Válasszon ki néhány más tisztító céget, amelyek hasonló méretűek vagy tevékenységi területükben hasonlóak a saját cégéhez. Ezek a cégek lehetnek a közvetlen versenytársak vagy az iparágban jól ismert más vállalkozások.

3. Gyűjtsön adatokat!

Szerezzen be adatokat a kiválasztott cégekről, amelyek segítségével összehasonlíthatja a teljesítményüket a saját cégével. Ezek az adatok lehetnek nyilvánosan elérhető pénzügyi jelentések, értékesítési adatok, ügyfélelégedettségi felmérések vagy bármilyen más releváns információ.

A Janitorialmanager.com szerint megnézheti például az ügyfelei számát, vagy a szolgáltatott terület nagyságát. Mindkettő az üzletről szól, de a történet nagyon különböző részeit mesélik el. Öt ügyfél egyenként 5000 négyzetméter területtel nem ugyanaz, mint egyetlen 25.000 négyzetméteres ügyfél. Tehát mi itt a mérce? Szeretné növelni ügyfelei számát, vagy inkább kevesebb ügyfelet szeretne nagyobb büdzsével? Erre nincs helyes válasz, de a pontos üzleti benchmarking azt jelenti, hogy a megfelelő adatokat kell használnia céljai elérése érdekében.

4. Értékelje az adatokat!

Elemezze az összegyűjtött adatokat, és hasonlítsa össze a saját cégét más takarító cégekkel! Azonosítsa az erősségeket és a gyengeségeket, és keresse meg azokat a területeket, ahol javulni lehet!

5. Tanuljon más cégektől!

Vegye figyelembe a más cégek bevált gyakorlatait és módszereit! Azonosítsa azokat a területeket, ahol a versenytársak jobban teljesítenek, és gondolkodjon el azon, hogy hogyan alkalmazhatja ezeket az eljárásokat vagy módszereket a saját cégében!

6. Állítsa be célokat és terveket!

Használja az összehasonlító adatokat és az elért eredményeket a célok és tervek kidolgozásához! Határozza meg, milyen területeken szeretne javulni, és alakítson ki stratégiákat és intézkedéseket a teljesítmény növelése érdekében! Tegye a viszonyítási pontjait kihívássá, de elérhetővé!  Legyen szó a jobb ügyfél-elégedettségről, vagy a magasabb alkalmazotti megtartási arányról, a céloknak kihívást kell jelenteniük, de reálisnak is kell lenniük. Valószínűleg nem lesz 100%-os alkalmazotti megtartási aránya (bár ha igen, gratulálunk!), de lehet, hogy 25%-kal javíthatja azt. A referenciaértékei segíthetnek elérni ezeket a célokat azáltal, hogy megmutatják, hol tart az úton. Rendszeresen tekintse át referenciaértékeit! Amennyiben nem így tesz, nem tudhatja, hol kell módosítania stratégiát, vagy változtatnia a megközelítésén. Ha például a cél a készletekkel kapcsolatos kiadások csökkentése, az intelligens üzleti benchmarking olyan dolgokat követel meg, mint például a készlet nyomon követése, meg kell találnia, ha problémái vannak a hiányzó termékekkel, nézzen körül, hátha kaphat jobb árat, vagy nézze meg, van-e új technológiát, amely lehetővé teszi a termékek hatékonyabb felhasználását, esetleg kiváltását.

Fontos megjegyezni, hogy a benchmarking nem csak egyszeri folyamat, hanem folyamatosan alkalmazandó módszer. A takarító cégének rendszeresen frissítenie kell az adatokat, és figyelemmel kell kísérnie a piaci trendeket és változásokat, hogy megőrizze versenyképességét.

További javaslatok a tisztító vállalatának benchmarkingjához:

1. Használjon standardokat és mérőszámokat!

Az iparágon belül használt standardok és mérőszámok segíthetnek a benchmarking folyamatban. Például használhatja a takarítási minőségi jelzőszámokat vagy a munkavállalók hatékonyságára vonatkozó standardokat a teljesítmény összehasonlításához.

2. Vegye figyelembe a kontextust!

Amikor benchmarkingolja a cégét, ne csak a számszerű adatokra koncentráljon, hanem vegye figyelembe a kontextust is. Például fontos lehet megérteni a másik cégek működési modelljét, a munkavállalói kultúrát vagy a technológiai infrastruktúrát.

3. Tartsa nyitva a kommunikációt és az együttműködést!

Az iparágon belüli kommunikáció és az együttműködés más takarító cégekkel lehetőséget adhat a tapasztalatok cseréjére. Vegyen részt iparági konferenciákon, szemináriumokon vagy online eseményeken, a BIG-HAUSE Kft-hez hasonlóan lépjen be a tisztítás-technológiai szövetségbe, a MATISZ-ba, építsen ki kapcsolatokat más szakemberekkel!

 4. Figyelje a változásokat és innovációkat!

Az iparágban gyorsan változhatnak a trendek, technológiák és ügyfélpreferenciák. Kísérje figyelemmel ezeket a változásokat, és legyen nyitott az innovációra, az új módszerekre, technológiákra vagy szolgáltatásokra, amelyek javíthatják a cégét versenyképességét!

Az olyan szolgáltatások, mint a takarítás, jellemzően dinamikus jellegűek, ami azt jelenti, hogy nincs két egyforma értékelés. A sikeres, folyamatos benchmarking gyakorlat kulcsa ezért a megfelelő gyakoriság kiválasztása, amely a szakirodalom szerint általában hat és nyolc hónap között van. Elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a frissítések gyorsan és költséghatékonyan végrehajthatók legyenek, de nem olyan gyakran, hogy az megzavarja a mindennapi üzletmenetet. A rendszeresség feltárja azokat a problémákat, amelyek túlságosan beépültek az üzleti gyakorlatokba, valamint lehetővé teszi, hogy a benchmark az irányítási funkció szerves részévé váljon.

A takarító cégek benchmarkingje segít azonosítani a legjobb gyakorlatokat és hatékonyabb módszereket a takarítási folyamatokban, hogy javítsák a munkafolyamatok hatékonyságát és minőségét. Ezáltal növelhetik ügyfeleik elégedettségét és versenyképességüket a piacon. A benchmarking révén az Ön cége is képes (lehet) figyelemmel kísérni az iparági trendeket, és fejlesztéseket hajtani végre a szolgáltatásaiban, hogy lépést tartva az ágazat fejlődésével versenyelőnyt szerezzen.

A tisztítási benchmarking széleskörűen alkalmazható. Használhatják házon belüli team-ek, a takarítást kiszervező ügyfelek vagy maguk a vállalkozók. Egy másik fajta benchmarkingra példa a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO FM) legfontosabb szakmai kiadványa, a már négy kiadást megélt FM Benchmarking, amely Kuczogi László cikke szerint

„…több mint ezer létesítmény aggregált adatainak elemzését tartalmazza, célja megfelelni mind a hazai ingatlangazdálkodási igényeknek, mind a nemzetközi sztenderdeknek, valamint megbízható tudást adni az ingatlanszakemberek számára, hogy adekvát döntéseket hozzanak.”

Erre a témára talán még visszatérünk.


A címlapkép forrása: Freepik.com
Közzététel: 2023. július 4.

Benchmarking of cleaning companies

Best practice benchmarking of cleaning companies is a process in which a particular cleaning company compares its own performance with other similar companies in the industry. The purpose of the benchmarking is to objectively assess the company’s performance, strengths and weaknesses relative to industry competitors. The benchmarking process involves collecting relevant data, analyzing it and comparing the results with data from other cleaning companies. This gives the company an opportunity to recognize areas where it is performing better and areas where improvement is needed.

BIG-HAUSE Kft.

A SIKERES MUNKAHELYEK GONDOS GAZDÁJA

A hét idézete: „Egy szürke irodaházban sem annyira nyomasztó és ordító a magány, mint amilyen egyeseknek egy vidám nyaralóhelyen lehet.” (Kordos Szabolcs)

Az ÉKM-rendelet szerint az építőipari rezsióradíj min. 5856 Ft. A MATISZ ajánlása alapján az irodai takarításé 2024-ben min. 3629 Ft. Mi ehhez tartjuk magunkat...

Kérje ingyenes árajánlatunkat!

24 órán belül visszajelzünk Önnek!

Kérjük, hogy fogadja el a jobb felhasználói élmény érdekében alkalmazott sütik használatát! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás