Facility/Property management blog

Zöld bérlet

Hogyan segítheti egy FM-cég egy ingatlan tulajdonosát a zöld bérlési céljai elérésében?


Egy tapasztalt facility management vállalat, amely maga is elkötelezett a téma iránt, segítséget nyújthat az ingatlan tulajdonosának (és property manager cégének) a zöld bérlési célok elérésében. A közös erőfeszítések révén az ingatlan fenntarthatóbbá válik, és hozzájárulhat a környezeti és társadalmi felelősségvállaláshoz. A fenntarthatósági stratégia kidolgozása és végrehajtása hosszú távú kötelezettséget jelent mindkét fél számára, és rendszeres kommunikációt és együttműködést igényel. Ez nem csak a környezet védelméhez és a fenntarthatósághoz járul hozzá, hanem pozitív hatást gyakorolhat az ingatlan értékére és üzleti teljesítményére is.


„Az ingatlanpiac zöld hajtása, a Green Lease” címmel üzleti reggelit szerveztek az ingatlanos szakma szereplői, fejlesztők, befektetők, bérbeadók és bérlők számára még májusban. Mi ugyan nem kaptunk az eseményre meghívót, de a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének beszámolójából megtudhattuk, hogy a rendezvény panelbeszélgetésén olyan kérdésekre hívták fel a figyelmet, hogy mitől zöld egy szerződés, melyek a zöld bérlet tartalmi elemei, milyen előnyökkel jár a fenntartható működés, üzleti érdekről vagy jogi kényszerről van-e szó, és milyen követendő példákat láthatunk ma a piacon a bérlői és a bérbeadói oldalon. E heti blogbejegyzésben vizsgáljuk meg tehát e kérdéskört, mégpedig abból a szempontból, hogy hogyan támogathatja egy facility management cég egy ingatlan tulajdonosát annak zöld bérlési céljainak elérésében.

A kérdéskör komplex áttekintését adták például még 2015-ben Dave Collins és Antje Junghans. Olyan kérdéseket tekintettek át, mint:

– Milyen hatással vannak a zöld bérletek, a bérbeadó/bérlő kapcsolat és az SFM (sustainable facilities management – fenntartható létesítménygazdálkodás) egy vállalat fenntarthatósági stratégiai megközelítésére?

– Mennyire veszik figyelembe a környezeti, gazdasági, társadalmi szempontokat a zöld bérletekben?

– Milyen hasonlóságok és különbségek vannak az ingatlan- és az FM szektor és más iparágak vállalatai között a vállalati stratégiai megközelítés kontextusában?

A zöld bérlet (green lease) egy olyan szerződés, amelyet a bérbeadó és bérlő kötnek, és a fenntarthatóságot és környezettudatosságot helyezi előtérbe az ingatlan bérbeadása és használata során. Az ingatlantulajdonosok együttműködése a meglévő épületállomány fenntarthatóságának javítása érdekében, a brit Better Buildings Partnership (BBP) 2009-ben kiadta a „Green Lease Toolkit”-et, amely útmutatót ad a definíciókhoz és a zöld bérleti klauzulákhoz. Az egyik legtöbbet idézett (de nem annyira tudományos) meghatározásuk szerint

„A zöld bérlet egy szabványos formájú bérlet, amely további olyan kikötésekkel rendelkezik, amelyek mind a tulajdonos, mind a bérlő(k) által szabályozzák és javítják az épület környezeti teljesítményét. Az ilyen dokumentum jogilag kötelező érvényű, és rendelkezései a futamidő végéig érvényben maradnak.”

Mit kell tudni a zöld bérleti szerződésekről a létesítménygazdálkodás szempontjából?

 1. Fenntarthatósági kritériumok

A zöld bérlet általában olyan fenntarthatósági kritériumokat határoz meg, amelyeket mind a bérbeadó, mind a bérlő kötelezettségeként kell teljesíteni. Ez lehet például az energiatakarékosság, a vízhasználat optimalizálása, a megújuló energiaforrások használata, a hulladékkezelés vagy a beltéri levegő minősége.

2. Környezettudatos üzemeltetés

A zöld bérletben gyakran előírják a fenntartható ingatlanüzemeltetési gyakorlatok alkalmazását. Ilyenek lehetnek az energiahatékonysági intézkedések, az épület karbantartása és javítása során használt környezetbarát anyagok preferálása, az alacsony szénlábnyomú üzemeltetési folyamatok bevezetése és a környezetvédelmi szabványok betartása.

3. Zöld minősítési rendszerek

A zöld bérlet néha előírhatja, hogy az ingatlan megfeleljen bizonyos zöld minősítési rendszerek követelményeinek. Ezek a rendszerek értékelik az ingatlan fenntarthatóságát és környezeti teljesítményét.

4. Megfelelő kommunikáció

A szerződésben foglaltak sikeres végrehajtásához fontos a megfelelő kommunikáció a bérbeadó és bérlő között, valamint a facility management cég és a bérlő között. Ez magában foglalhatja az információcserét a fenntarthatósági célokról, az ingatlan teljesítményéről, az energiafogyasztásról és egyéb fontos mutatókról.

5. Fenntartható technológiák és innovációk

A zöld bérlet ösztönzőt jelenthet a facility management cégek számára a fenntartható technológiák és innovációk bevezetésére. Az ilyen technológiák lehetnek például az energiahatékony megoldások, okos mérőrendszerek, automatizált energiagazdálkodási rendszerek vagy érzékelők, amelyek optimalizálják az energiafelhasználást és csökkentik a környezeti hatásokat.

6. Jogszabályi előírások és támogatások

A zöld bérlet gyakran összefüggésben van a környezetvédelmi jogszabályokkal és előírásokkal. A facility management cégeknek tisztában kell lenniük a helyi és országos szabályozással, és biztosítaniuk kell, hogy az ingatlan megfeleljen ezeknek az előírásoknak

7. Hosszú távú fenntarthatóság

A zöld bérlet hosszú távú elkötelezettséget jelent mind a bérbeadó, mind a bérlő részéről a fenntarthatóság iránt.

 8. Teljesítménykövetés és riportálás

A zöld bérlet általában előírja a fenntarthatósági teljesítmény rendszeres követését és riportálását.

9. Fenntarthatósági oktatás és tudatformálás

Ez magában foglalhatja a fenntarthatósági képzéseket, információs anyagokat vagy eseményeket, amelyek segítenek a bérlőknek a fenntartható viselkedés kialakításában és a zöld bérletben foglalt kötelezettségek teljesítésében.

Egy FM-cég az ingatlan jellemzőinek és a fenntarthatósági céljainak függvényében személyre szabott megoldásokat kínálhat az ingatlan tulajdonosának (és property managerének). A közös cél az, hogy az ingatlan fenntarthatóbbá váljon, csökkentse a környezeti lábnyomát, optimalizálja az erőforrásfelhasználást és javítsa a bérlők és látogatók élményét. A zöld bérlési célok elérése komplex folyamat, és együttműködést igényel az ingatlan tulajdonosának és a facility management cége között.

Néhány konkrét módszer:

1. Fenntartható energiahasználat

A facility management cég segíthet az energiahatékonyság növelésében azáltal, hogy felméri az ingatlan energiafogyasztását, és javaslatokat tesz hatékonyabb berendezések, világítás és hőszigetelés bevezetésére.

2. Hulladékgazdálkodás

Az FM-cég segíthet a hulladékkezelési folyamatok kidolgozásában és megvalósításában. Például, bevezethetnek újrahasznosítási és komposztálási programokat, és segíthetnek az ingatlanban található hulladék mennyiségének csökkentésében.

3. Vízhatékonyság

A facility management cég segíthet a vízfogyasztás csökkentésében azáltal, hogy ellenőrzi a vízhasználatot és javaslatokat tesz víztakarékos berendezések, víztakarékos öntözőrendszerek és más vízhatékonysági intézkedések bevezetésére.

4. Karbantartás és javítás

Az FM-cég gondoskodhat a környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazásáról a karbantartási és javítási folyamatok során. Ez magában foglalhatja a zöld tisztítószerek használatát, a környezetbarát festékek és bevonatok alkalmazását, valamint a fenntartható forrásokból származó anyagok felhasználását.

5. Monitoring és riportálás

A facility management cég segíthet az ingatlan tulajdonosának a zöld bérlési célok nyomon követésében és a teljesítményről szóló riportok elkészítésében. Ez segíti az ingatlan tulajdonosát abban, hogy áttekintést kapjon az ingatlan fenntarthatósági teljesítményéről, és az esetleges javítandó területekről.

6. Tanácsadás és stratégia

Az FM-cég szakértői tanácsot adhatnak az ingatlan tulajdonosának a fenntarthatósági stratégia kidolgozásában és végrehajtásában. Segíthetnek a zöld bérlési feltételek kidolgozásában és a bérleti szerződésekbe történő beépítésében, beleértve az energiahatékonysági követelményeket, a hulladékkezelést, a vízhasználatot és más fenntarthatósági előírásokat.

7. Zöld tanúsítványok és minősítések

A facility management cég segíthet az ingatlan tulajdonosának az olyan zöld tanúsítványok és minősítések megszerzésében, mint például a LEED vagy a BREEAM. Ez magában foglalhatja az ingatlan felkészítését a tanúsítvány megszerzésére, a szükséges dokumentáció előkészítését és az audit folyamatának támogatását.

8. Kommunikáció és oktatás

Az FM-cég segíthet az ingatlan tulajdonosának a fenntarthatósági erőfeszítésekről szóló kommunikációban, ideértve a bérlők és a látogatók tájékoztatását is. Továbbá, az ingatlan tulajdonosának lehetőséget nyújthatnak az oktatásra és a munkavállalók tudatosságának növelésére a fenntarthatósági gyakorlatokkal kapcsolatban.

9. Innováció és technológia

A facility management cég követni tudja az új fenntartható technológiákat és megoldásokat, és javaslatokat tehet az ingatlan tulajdonosának azok bevezetésére. Ez lehet például az intelligens épületrendszerek alkalmazása, amelyek segítségével optimalizálni lehet az energiafelhasználást és az erőforrásokat.

10. Rendszeres felülvizsgálat és javítás

Az FM-cég folyamatosan figyelemmel kísérheti az ingatlan fenntarthatósági teljesítményét, és javaslatokat tehet az esetleges javításokra és fejlesztésekre. Rendszeres felülvizsgálatok és fenntarthatósági auditok segíthetnek az ingatlan tulajdonosának abban, hogy folyamatosan fejlessze a fenntarthatósági eredményeit.

Mint a bevezetőben említett eseményen is elhangzott, hazánkban az ESG-szempontoknak a zöld bérlet formájában történő megjelenésének jogi szabályozási keretei még nem léteznek, az iparági szereplőkön, ingatlanfejlesztőkön, bérbeadókon, bérlőkön és tanácsadókon is múlik, hogyan alakul a green lease „legjobb gyakorlata”. Akit a best practice vonatkozások még jobban érdekelnek, azoknak a Baker McKenzie weboldaláról letölthető tanulmányt (.pdf, 310 kB) vagy a BBP szintén angol nyelvű, már hivatkozott dokumentumát ajánljuk.


A címlapkép forrása: Freepik.com
Közzététel: 2023. június 27.

How can an FM company help a property owner achieve his green rental goals?

An experienced facility management company, which is itself committed to the topic, can help the property owner (and property manager company) to achieve green rental goals. Through joint efforts, the property becomes more sustainable and can contribute to environmental and social responsibility. Developing and implementing a sustainability strategy is a long-term commitment for both parties and requires regular communication and collaboration. This not only contributes to environmental protection and sustainability, but can also have a positive impact on property value and business performance.

Your Website Title

A SIKERES MUNKAHELYEK GONDOS GAZDÁJA

A hét idézete: „Egy szürke irodaházban sem annyira nyomasztó és ordító a magány, mint amilyen egyeseknek egy vidám nyaralóhelyen lehet.” (Kordos Szabolcs)

Az ÉKM-rendelet szerint az építőipari rezsióradíj min. 5856 Ft. A MATISZ ajánlása alapján az irodai takarításé 2024-ben min. 3629 Ft. Mi ehhez tartjuk magunkat...

Kérje ingyenes árajánlatunkat!

24 órán belül visszajelzünk Önnek!

Kérjük, hogy fogadja el a jobb felhasználói élmény érdekében alkalmazott sütik használatát! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás