Facility/Property management blog

Zöld kapitalizmus

Zöld kapitalizmus és facility management


A fenntartható (zöld) kapitalizmus egyre inkább felértékelődik a világban, mivel az emberek és a vállalkozások egyre nagyobb figyelmet fordítanak az olyan környezeti és társadalmi kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés, a természeti erőforrások kimerülése és a társadalmi egyenlőtlenségek. A fenntartható kapitalizmusnak az a célja, hogy elősegítse a gazdasági növekedést és a társadalmi fejlődést úgy, hogy egyidejűleg védelmezi a bolygót és az emberek jóllétét. Nincs ez másképp a facility managementben sem.


Elméleti kérdésekkel foglalkozó cikk jelent meg július 20-án a Cmmonline.com-on. A szerzője arról ír, hogy a fenntarthatóság fontosságának növekvő tudatosításával egy új paradigma, a „fenntarthatóság kapitalizmusa” (más néven fenntartható kapitalizmus) jelent meg a globális tisztítóiparban is. Ezt a megközelítést egy összetett és gyorsan változó piac vezérli, amely ötvözi a gazdasági sikert a környezettudatossággal, a társadalmi felelősségvállalással és a helyes gazdálkodási gyakorlattal. Mivel az iparág világszerte több millió munkavállalót foglalkoztat, e kibontakozó kapitalista modell hatásainak megértése elengedhetetlen a hosszú távú üzleti sikerhez.

Mint írja, a takarító cégek egyre több megrendelője fordít kitüntetett figyelmet erre a bizonyos fenntartható kapitalizmusra. Az iparágnak négy csoport felől érkező fenntarthatósági jelentési követelményekre kell reagálnia:

 1. Az üzleti kockázatok csökkentésére törekvő befektetők.
 2. Szabályozók, amelyek társadalmi és környezeti problémákkal foglalkoznak.
 3. Olyan fogyasztók, akik személyes értékeiket szeretnék összhangba hozni termékvásárlásaikkal.
 4. Munkavállalók, akik olyan cégeknél szeretnének dolgozni, amelyek támogatják jóllétüket és jövőjüket.

E héten tehát foglalkozzunk a zöld kapitalizmussal, s annak a facility managementben való megjelenésével! Általánosságban elmondhatjuk, hogy a fenntartható kapitalizmus egy olyan gazdasági és társadalmi modell, amely az üzleti és gazdasági tevékenységeket összehangolja a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elveivel. Ennek a megközelítésnek a célja az, hogy a gazdasági fejlődést, az anyagi jólétet és a társadalmi előrehaladást hosszú távon biztosítsa anélkül, hogy kárt okozna a bolygónak és a társadalmaknak.

A témával kapcsolatban az Mfor.hu 2020-ban idézte Al-Hilal Istvánt, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatóját:

 „…nem csupán a befektetők, hanem általánosságban a társadalom is azt követeli majd a vállalatoktól, hogy a rövid távú profit helyett az érintettek, vagyis a dolgozóik, a környező közösségek és a beszállítók érdekeit helyezzék előtérbe, így garantálják cégük hosszú távú fenntarthatóságát és életképességét.”

A fenntartható (zöld) kapitalizmus három fő pillére:

 1. Környezeti fenntarthatóság

Ez azt jelenti, hogy az üzleti tevékenységeknek figyelembe kell venniük a környezeti hatásokat és fenntartható megoldásokat kell találniuk az erőforrások felhasználására, a karbonlábnyom csökkentésére, a biodiverzitás védelmére és a környezeti károk minimalizálására.

 1. Társadalmi igazságosság

A fenntartható kapitalizmusban az üzleti szektor és a társadalmi szervezetek együttműködnek annak érdekében, hogy javítsák a társadalmi egyenlőtlenségeket, támogassák az emberi jogokat és méltó munkakörülményeket teremtsenek a munkavállalók számára. Fontos szempont az emberi méltóság tiszteletben tartása és a szegénység elleni küzdelem.

 1. Jövőorientáltság

A fenntartható kapitalizmus hosszú távú látásmódot igényel és követ. Az üzleti döntéseknek figyelembe kell venniük a hosszú távú hatásokat és következményeket, és nem szabad rövid távú nyereséget preferálni annak rovására.

A témával foglalkozó 2012-es Forbes-cikk megemlíti az USA volt elnökének, Al Gore-nak és David Blood-nak a kiáltványát, amelyben többek között az alábbi kulcsfontosságú gazdasági intézkedéseket javasolják:

– a használt eszközökből származó kockázatok beazonosítása és beépítése

– az integrált jelentéstétel előírása.

– a hosszú távú befektetések ösztönzése speciális értékpapírokkal

– a fenntarthatóság mint bizalmi kérdés megerősítése

– a fenntarthatóság integrálása az üzleti oktatásba minden szinten

A facility management vonatkozásában tehát a fenntartható (zöld) kapitalizmus azt jelenti, hogy az épületek és az ingatlanok kezelésében és működtetésében olyan fenntartható és környezettudatos megközelítéseket alkalmaznak, amelyek csökkentik a környezeti terhelést és hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. Ebben az összefüggésben a professzionális takarítás az épületek fenntarthatóságához és zöldítéséhez is hozzájárulhat.

Az amerikai Takarítási Hét szellemiségének megfelelően 2023 márciusában az ABCO Cleaning Products négy olyan tippet osztott meg, amelyekkel fenntartható – de mégis hatékony – takarítási rendszer hozható létre egy létesítmény számára:

 1. Válasszon tanúsítvánnyal rendelkező, fenntartható eszközöket és termékeket!
 2. Dolgozzon zöld cégekkel!
 3. Részesítse előnyben a zöld gyakorlatokat!
 4. Biztosítson megfelelő képzést és forrásokat!

Milyen intézkedéseket várhat el egy épület tulajdonosa a facility manager cégtől, különösen egy takarító vállalattól a fenntartható kapitalizmus megvalósítása érdekében?

 1. Fenntartható épületüzemeltetési és takarítási gyakorlatok

Az épület tulajdonosa vagy property managere elvárhatja, hogy az FM-vállalat fenntartható takarítási és üzemeltetési módszereket alkalmazzon, például környezetbarát takarítószereket és energiahatékony takarítógépeket. A munkavállalók legyenek tudatában a víz- és energiafelhasználás csökkentésének fontosságával.

A fenntartható tisztítási program megvalósításához szükséges 5 lépésről szintén egy Cmmonline.com cikkben olvashat. Egy kutatás során több mint 60 egyesült királyságbeli vállalat segítségével elvégeztek egy kis számítást az irodákban végzett porszívózással kapcsolatban. A legtöbb iroda esetében hagyományos porszívót használnak a tisztításhoz, de a legnagyobb cégek 20%-ánál az Abbee nevű robotporszívót alkalmazzák az országban. Az eredmény az lett, hogy pusztán egy alacsonyabb költségű porszívózási lehetőségre váltva a CO2-kibocsátás is csökken. Ez annyit tesz, hogy amennyiben minden londoni iroda követné azoknak a vállalatoknak a példáját, amelyekkel a szerzők együtt dolgoznak, az körülbelül 100.000 fának vagy több mint 100 futballpálya méretű erdőnek az elültetésével lenne egyenértékű.

Az elmúlt években a vegyipari cégek is ráléptek a zöld útra, s rengeteg környezetbarát és biztonságosabb lehetőséget kínálnak a munkahelyek, a kereskedelmi és a lakóépületek, valamint a közintézmények tisztítására. A „zöld célok” elérését segíthetik az okosépület-megoldások is. Az okosépületek hőellátásában, és az épületek dekarbonizációjában kulcsszerep juthat a hőszivattyús technológiának, amely nem csupán az egyik leghatékonyabb környezetbarát gépészeti megoldás az ingatlanok fűtésére, hűtésére, használati meleg vizének előállítására, hanem az új épületek megújulóenergia-részarányára vonatkozó energetikai elvárást is teljesíti, valamint a megújuló energiára vonatkozó közös európai célok teljesítéséhez is hozzájárul.

 1. Hulladékkezelés és újrahasznosítás

Az épület tulajdonosa kérheti a takarító cégtől, hogy hozzon létre hatékony hulladékkezelési rendszereket az épületben, és ösztönözze az újrahasznosítást és a hulladékcsökkentést.

 1. Zöld beszerzés

Az épület tulajdonosa arra ösztönözheti a takarító céget, hogy előnyben részesítse a fenntartható termékeket és szolgáltatásokat, amelyek kisebb környezeti lábnyommal rendelkeznek.

 1. Környezeti teljesítmény nyomon követése

Az épület tulajdonosa elvárhatja a takarító cégtől, hogy rendszeresen jelentse és nyomon kövesse a fenntarthatósági intézkedések hatékonyságát. Ilyen módon az épület tulajdonosa képet kap arról, hogy milyen mértékben támogatják a fenntarthatósági célokat.

 1. Karbonsemlegesség és energiahatékonyság

Az épület tulajdonosa szorgalmazhatja, hogy a takarító vállalat intézkedjen a karbonsemlegesség elérése és az energiahatékonyság javítása érdekében. Például a takarítás során figyeljenek az energiafogyasztásra, és használjanak energiatakarékos eszközöket és megoldásokat.

A közelmúltban a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) is csatlakozott a World Green Building Council globális programjához, amely a teljes életciklusra vetítve karbonmentes épületek megvalósítását tűzte ki célul 2050-ig. A szén-dioxid-semlegességhez vezető úton a karbonlábnyom (embodied carbon) a folyamat egyik egyre jobban figyelembe veendő és kezelendő aspektusa.

 1. Társadalmi felelősségvállalás

Az épület tulajdonosa is elvárhatja az FM (tisztítástechnológiai) cégtől, hogy tartsa tiszteletben a munkavállalók jogait, és biztosítsa számukra a méltó munkakörülményeket és a tisztességes bérezést. Sajnos a hazai gyakorlatban a legjobb közbeszerzési ajánlat kiválasztásakor még nem feltétlenül tükröződik a legutóbbi szempont…

 1. Oktatás és tudatosság

Az épület tulajdonosa ösztönözheti a takarító céget arra, hogy rendszeresen oktassa és képezze az alkalmazottakat (sőt a bérlőket) a fenntartható gyakorlatokról és a környezeti hatásokról. A tudatosság növelése segíti az alkalmazottakat abban, hogy jobban értsék és támogassák a fenntartható kezdeményezéseket.

A bevezetőben említett cikk szerzője úgy összegzi gondolatait, hogy a fenntarthatóság kapitalizmusa a globális tisztítóiparban pozitív elmozdulást jelent a gazdasági siker, a környezet megóvása és a társadalmi felelősségvállalás irányába. Az ESG-szempontok figyelembe vétele, a tisztességes munkakörülmények, a környezetbarátabb és a helyes vezetési gyakorlatok előtérbe helyezésével ez az üzleti stratégia a takarítóiparban dolgozó több millió munkavállaló és az általuk támogatott családok életét javítja. A kapitalizmusnak ez a formája egy fenntarthatóbb, jövedelmezőbb és befogadóbb takarítóipart támogatja. Ebből az angol nyelvű YouTube videóból többet is elmond a kérdéskörről. Az úgynevezett zöldmosás témájával külön blogbejegyzésben foglalkoztunk.


A címlapkép forrása: Freepik.com
Közzététel: 2023. augusztus 1.

Green capitalism and facility management

Sustainable (green) capitalism is becoming more and more popular around the world as people and businesses pay more attention to environmental and social challenges such as climate change, pollution, depletion of natural resources and social inequalities. Sustainable capitalism aims to promote economic growth and social development while protecting the planet and human well-being. It is no different in facility management.

BIG-HAUSE Kft.

A SIKERES MUNKAHELYEK GONDOS GAZDÁJA

A hét idézete: „Egy szürke irodaházban sem annyira nyomasztó és ordító a magány, mint amilyen egyeseknek egy vidám nyaralóhelyen lehet.” (Kordos Szabolcs)

Az ÉKM-rendelet szerint az építőipari rezsióradíj min. 5856 Ft. A MATISZ ajánlása alapján az irodai takarításé 2024-ben min. 3629 Ft. Mi ehhez tartjuk magunkat...

Kérje ingyenes árajánlatunkat!

24 órán belül visszajelzünk Önnek!

Kérjük, hogy fogadja el a jobb felhasználói élmény érdekében alkalmazott sütik használatát! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás