Facility/Property management blog

ESG jelentés

Amivel a facility managerek hozzájárulhatnak az ESG jelentésekhez II.


Hosszú távon minden szervezet profitálhat az ESG-nek köszönhetően, hiszen csökkent működési költségeket, javuló márka hírnevet, valamint új piacokhoz és befektetési lehetőségekhez való hozzáférést tapasztalhat. Az ESG jelentés egy komplex dokumentum, amely átfogó képet ad egy vállalat fenntarthatósági teljesítményéről és céljairól. Mind a belső, mind a külső facility management (esetleg egy külső property management vállalkozás közbeiktatásával) hozzájárulhat a cégek fenntartható és felelős működéséhez, valamint a hosszú távú üzleti sikeréhez. A külső FM-szolgáltatók, mint például a BIG-HAUSE Kft., speciális szakértelmet, innovatív megoldásokat és költséghatékony szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek segítenek az ESG-teljesítmény javításában. (II. rész)

Hogyan hat az ESG az FM-re?

1. A létesítménygazdálkodási vállalatok különösen külföldön, de egyre inkább hazánkban is mind nagyobb nyomást éreznek a fenntartható gyakorlatok bevezetésére, hogy részesei legyenek az emberi tevékenységek környezetre és társadalomra gyakorolt negatív hatásainak kiküszöbölésében. Az ügyfelek a szolgáltatók kiválasztásakor egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ESG szempontokra. Azok az FM cégek, amelyek bizonyítják elkötelezettségüket a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás iránt, több szerződést nyerhetnek és megtarthatják ügyfeleiket, miközben hozzájárulnak világunk javításához.

2. Az ESG-teljesítmény jelentős hatással lehet egy létesítménygazdálkodási cég pénzügyi teljesítményére. Azok a vállalatok, amelyek nem foglalkoznak az ESG-kockázatokkal, pénzügyi és hírnévbeli kockázatokkal szembesülhetnek. Azok azonban, amelyek proaktívan kezelik az ESG-kérdéseket, alacsonyabb működési költségekből, a márka hírnevének javulásából, valamint új piacokhoz és befektetési lehetőségekhez való hozzáférésből profitálhatnak.

3. A létesítménygazdálkodási cégek egyedülálló szerepet játszanak a fenntartható gyakorlatok előmozdításában és az épületek és létesítmények környezeti hatásainak csökkentésében. Az ESG-gyakorlatok elfogadásával és a fenntarthatóság népszerűsítésével az ügyfelek és az érdekeltek körében hozzájárulhatnak a fenntarthatóbb és felelősségteljesebb épített környezet kialakításához.

Hogyan járulhat hozzá a külső FM-szolgáltató egy vállalat fenntarthatósági céljainak eléréséhez?

A külső FM szolgáltatók gyakran specializált tudással és erőforrásokkal rendelkeznek, amelyekkel hatékonyan hozzájárulhatnak a vállalat ESG céljainak eléréséhez. Például:

1. Speciális szakértelem és technológia 

– Legújabb technológiák:

Hozzáférést biztosítanak a legújabb fenntarthatósági technológiákhoz és megoldásokhoz, például okos épületek rendszereihez, amelyek optimalizálják az energia- és vízfelhasználást. Egy a TrendFM-nek nyilatkozó szakértő például kifejtette, hogy a legnagyobb megtakarítás akkor érhető el, hogyha a tervezés és a kivitelezés is BIM alapon történik. Az üzemeltetésnél a karbantartási költségek esetében 20-30%-os, az energiafogyasztásban 15-25%-os megtakarítás érhető el a hagyományos megoldásokhoz képest. Az üzemeltetés hatékonyságát 10-20%-kal javítja a BIM alapú rendszerek alkalmazása, illetve az élettartam költségek esetében is 10-20% körüli a megtakarítás. 

– Adatalapú döntéshozatal:

Adatgyűjtési és elemzési szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek segítenek a vállalatoknak azonosítani a fenntarthatósági teljesítményük javításának lehetőségeit.

2. Költséghatékonyság 

– Méretgazdaságosság:

A külső szolgáltatók gyakran nagyobb volumenű beszerzések révén költséghatékonyabb megoldásokat kínálhatnak, például energiahatékony berendezések és szolgáltatások beszerzésében.

3. Rugalmasság és innováció 

– Innovatív megoldások:

Képesek gyorsan reagálni a változó szabályozási környezetre és új innovatív megoldásokat kínálni, amelyek segítenek a vállalatoknak a fenntarthatósági céljaik elérésében. 

– Proaktív kezdeményezések:

Saját kezdeményezésekkel állhatnak elő, amelyek elősegítik a vállalat fenntarthatósági fejlődését.

4. Képzés és oktatás 

– Munkavállalói képzés:

Képzési programokat szervezhetnek a vállalat munkavállalói számára, hogy tudatosítsák a fenntarthatósági gyakorlatok fontosságát és elősegítsék azok mindennapi alkalmazását.

Összefoglalásként: mint Ön is láthatta, az ESG jelentés egy komplex dokumentum, amely átfogó képet ad egy vállalat fenntarthatósági teljesítményéről és céljairól. Az Európai Unióban működő vállalatok számára elengedhetetlen, hogy a jelentésük minden releváns környezeti, társadalmi és irányítási tényezőt részletesen bemutasson, megfeleljen a szabályozási követelményeknek és transzparensen kommunikáljon a részvényesekkel és egyéb érintett felekkel. Ez nem csak a vállalat fenntarthatóságát növeli, hanem hozzájárul a társadalom és a környezet jóllétéhez is. 

Mind a belső, mind a külső facility management jelentős szerepet játszhat az adott cég ESG céljainak elérésében. A belső FM részleg közvetlenül befolyásolja a vállalat napi működését, és közvetlen hatást gyakorol a fenntarthatósági gyakorlatokra. A külső FM-szolgáltatók pedig speciális szakértelmet, innovatív megoldásokat és költséghatékony szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek segítenek a vállalatoknak abban, hogy javítsák ESG-teljesítményüket. Mindkét szereplő együttműködése és erőfeszítései (egy külső property management vállalkozás esetleges közbeiktatásával) hozzájárulnak a vállalat fenntartható és felelős működéséhez, valamint a hosszú távú üzleti sikerhez. A BIG-HAUSE Kft. szakemberei felkészültek arra, hogy biztosítsák, a tevékenységük eredményeként megbízóik minél kedvezőbb fenntarthatósági jelentést tudjanak összeállítani.

A bejegyzés első részét itt találhatja!


A címlapkép forrása: Freepik.com
Közzététel: 2024. július 9.
© Kérjük a szerkesztőségeket, hogy bejegyzésünk átvételekor hitvatkozásként jelöljék meg (linkkel) a Property/Facility Management Blog-ot és/vagy a BIG-HAUSE Kft-t!

What facility managers can contribute to ESG reporting

In the long term, all organisations can benefit from ESG through reduced operating costs, improved brand reputation and access to new markets and investment opportunities. An ESG report is a complex document that provides a comprehensive picture of a company’s sustainability performance and goals. Both internal and external facility management (possibly with the involvement of an external property management company) can contribute to the sustainable and responsible operation of a company and its long-term business success. External FM service providers, such as BIG-HAUSE Ltd., provide specific expertise, innovative solutions and cost-effective services to help improve ESG performance (Part II ).

BIG-HAUSE Kft.

A SIKERES MUNKAHELYEK GONDOS GAZDÁJA

A hét idézete: „Egyes esetekben nem csak a gyárak megtisztításáról van szó. Hanem a közeli folyók és tavak megtisztításáról is, amelyek nehézfémekkel szennyezettek.” (Ma Jun)

Az ÉKM-rendelet szerint az építőipari rezsióradíj min. 5856 Ft. A MATISZ ajánlása alapján az irodai takarításé 2024-ben min. 3629 Ft. Mi ehhez tartjuk magunkat...

Kérje ingyenes árajánlatunkat!

24 órán belül visszajelzünk Önnek!