Facility/Property management blog

Facility management 

A házon belüli létesítménygazdálkodásról számokban


Egy nagyobb ingatlan tulajdonosának előnye származhat abból, ha ismeri a facility managementtel kapcsolatos nemzetközi felmérési adatokat. Különösen, ha a házon belüli (in-house) létesítménygazdálkodás mellett döntött. Ezek az információk mindenkinek segítenek a piaci helyzet és a versenytársak megértésében, az új lehetőségek azonosításában, vagy éppen abban, hogy mire ne alapozzanak a jövőben.

Korábban a szervezetek kifejezetten arra törekedtek, hogy az alapvető feladataikra koncentráljanak, miközben bizonyos kiegészítő szolgáltatásokat részben vagy egyészben kiszerveztek. A legtöbb FM-kutatás a kiszervezett szolgáltatásokra összpontosított, kiemelve azok előnyeit a házon belüli szolgáltatásokkal szemben. Ugyanakkor olyan vizsgálatok is vannak, amely szerint az outsourcing-nek és az in-house FM-szolgáltatásoknak egyaránt megvan a létjogosultságuk, és az üzemeltetőktől függően optimálisan fognak teljesíteni

Napjainkban az épületek tulajdonosainak egy szignifikáns része nem szervezi ki a létesítménygazdálkodási feladatokat, mert úgy vélik, a teljes ellenőrzést és rugalmasságot csak így tudják biztosítani. Másfelől a property- és facility management cégeknek fontos megérteni, hogy miért döntenek így, mert ez segíthet abban, hogy hatékonyan szolgálhassák ügyfeleiket, megfeleljenek az egyes tulajdonosok specifikus igényeinek és olyan ajánlatot tudjanak adni, amely mégis változtat a kezdeti elutasító hozzáálláson/döntésen. 

Az iparágra vonatkozó információk szisztematikus gyűjtése és értelmezése mindkét oldalon fontos feladat a vonatkozó döntések előkészítésének céljából. Ebben segít például a Cleaning & Maintenance Management magazin március végétől ingyenesen letölthető „2024 In-House/Facility Management Benchmarking Survey Report” („2024-es házon belüli/létesítménygazdálkodási benchmarking jelentés”) című 26 oldalas dokumentuma. A kutatás adatai a házon belüli szolgáltatóknak 2024. február 7-29. között küldött e-mailes megkeresések eredményeit számszerűsítik. (Az adatok önbevalláson, és nem auditált pénzügyi kimutatásokon alapulnak.) A főként, de nem kizárólag USA-beli válaszadók 30,7%-a az óvodától a 12. osztályig tartó oktatási, 29,7%-a főiskolai/egyetemi, 13,1% kereskedelmi (irodai, kormányzati épületek) 7,4%-a vendéglátó (hotel, motel, konferenciaközpont stb.), kiskereskedelmi/rekreációs/vallási (bevásárlóközpontok, kaszinók, arénák, templomok, múzeumok) épületekkel kapcsolatos tevékenységet végez. 

A válaszadók szerint a képzett alkalmazottak megtalálása és megtartása, a személyzet távolléte, a munkavállalók biztonsága, valamint a megnövekedett elvárásokkal járó csökkentett költségvetés továbbra is azon legkritikusabb kérdések közé tartoznak, amelyekkel a házon belüli szolgáltatást végző szakembereknek ma szembe kell nézniük. Mivel a facility managerek az épületek gondozása és a személyzet irányítása között osztják meg idejüket, gondjaik a felelősségük mindkét oldalát érintik.

Hol vannak a legnagyobb gondok?

A személyzet irányításával kapcsolatban a legtöbben (30%) az alkalmazottak egészségét és biztonságát jelölték meg legnagyobb aggodalmukként, ezt követi az alkalmazottak képzése (29%), az alkalmazottak megtartása (26%), valamint az alkalmazottak megfelelő termékhasználatával kapcsolatos aggodalmak (15%). 

2023 válaszadóinak az alkalmazottak megtartása jelentette a legnagyobb gondot a személyzettel kapcsolatban (35%), ezt követte azok egészsége és biztonsága (31%), a képzésük (23%) és az, hogy megfelelően használják-e a tisztítószereket (12%). 

Az épületgazdálkodási oldalon a válaszadók a területek és felületek (például a mosdók és a padlók) karbantartására összpontosítottak az épületben lakók egészségének megőrzése és a létesítmény imázsának javítása érdekében. A válaszadók csaknem fele (48%) jelezte, hogy a mosdók jelentik a legnagyobb problémát a karbantartás és tisztán tartás szempontjából, ezt követik a szőnyeggel borított felületek (17%), a kemény padlók (9%), a bejáratok/előcsarnokok (8%) és az ételkiszolgáló területek (8%). 

2022-ben a felmérésben résztvevők 44%-a (2021-ben 43%) sorolta az első helyre a mellékhelyiségeket. Ezeket a szőnyegpadlós felületek (15%), a bejáratok/előterek (11%), a többfelületű területek (11%), a keménypadlós felületek (10%) és az élelmiszer-szolgáltatási területek (8%) követték. 

A válaszadók a személyzeti és pénzügyi kérdések mellett a környezetvédelmi kihívásokat – például a szemétgyűjtést, a hulladékgazdálkodást és az energiatakarékosságot – is a létesítménygazdálkodási szakemberek előtt álló kritikus kérdések közé sorolták. Ezt a kérdést a legtöbb létesítmény komolyan veszi. A felmérésben részt vevők többsége (76%) jelezte, hogy létesítményeik a fenntarthatósági gyakorlatok javításán és a szénlábnyom csökkentésén dolgoznak.

Melyek a fenntarthatóság érdekében tett főbb lépések?

– Zöld tisztítószerekre és hatékonyabb berendezésekre való áttérés
– Hulladékmentes program bevezetése
– Napelemek, napelemes előtetők és naperőmű telepítése
– LED-es lámpatestekre és alacsony vízhozamú WC-kre való átállás
– A vízfelhasználás nyomon követése
– Több zöld növény ültetése.

Mesterséges intelligencia

Az eddigi felmérésekhez képest újdonság az a kérdés, amely arra vonatkozott, hogy a válaszadók tervezik-e a mesterséges intelligencia (MI) technológia alkalmazását az épületüzemeltetési gyakorlatukban. A többség (41%) azt válaszolta, hogy még nem vezettek be MI-technológiát az épületük üzemeltetésében. Közel egynegyedük (24%) azonban arról számolt be, hogy még csak a kezdeti szakaszban van az MI-megoldások feltárása bizonyos feladatokra, 5% részben integrálta az MI-technológiát különböző épületfunkciókba, 2% pedig teljes mértékben átvette az MI-technológiát, és széles körben használja azt az összes épületüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenysége során. 

A válaszadók több mint fele elismerte, hogy a technológia bevezetésének költségei aggasztják, 18%-uk azt válaszolta, hogy jelenleg meghaladja a költségvetésüket, 40%-uk pedig azt, hogy költséghatékony megoldásokat keres. Az implementáció költségei 12%-uk számára kezelhető, úk arról számoltak be, hogy aktívan ruháznak be a technológiába. A költségek nem jelentenek komoly aggodalmat 5%-uk számára, ők jelentős összeget különítettek el a technológia bevezetésére az épületüzemeltetésben.

Outsourcing

Az egyik ábra szerint a megkérdezettek 36,4%-a az elmúlt 12 hónapban nem szervezte ki a takarítási/gondnoki szolgáltatások egyetlen részét sem. 18,37% jelenleg vizsgálja ennek lehetőségét, 7,42% az összes ilyen tevékenységet, 33,92% pedig egy részét szervezi ki. Aki az outsourcing valamely formája mellett döntöttek, azoknál a kiszervezett területek élén a tűz- és vízkár utáni helyreállítás (76%), a madarak és kártevők elleni védekezés (74%) valamint a tető karbantartása és javítása (65%) állnak az élen. Az illetékesek a legkevésbé az izzócseréhez (12%) és a megelőző karbantartáshoz/épületrendszerekhez (21%) vesznek igénybe külső szolgáltatót.

Mit vásárolnak az in-house facility managerek?

A lista élére a tisztítóeszközök (mopok, mikroszálas kendők stb.) és a tisztító- és fertőtlenítőszerek kerültek egyaránt 87-87%-kal. Ezeket a papíripari termékek (törülközők, törlők stb., 82%), szappanok, fertőtlenítőszerek (81%) és a pad-ek és kiegészítők követik (79%). Míg 19% nem vásárol tisztítószereket online, addig 17% szinte az összes tisztítószert (90-100%-át) online szerzi be. 

Arra a kérdésre, hogy mi a legértékesebb a szervezete számára egy termék kiválasztásakor, a válaszadók 63,60%-a jelölte meg a hatékonyságot, 16,61%-a a fenntarthatóságot és 15,90%-a az árat. 

A felmérés utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy a válaszadó vagy munkáltatója mely szakmai szervezetnek a tagja. Az együttműködés egy ilyen szövetséggel (például) hitelességet kölcsönözhet a cégnek, annak tagjaként a vállalat elismerést kap a szakma szélesebb körétől, ami javíthatja reputációját és megerősítheti a potenciális ügyfelek bizalmát. A „sikeres munkahelyek gondos gazdájaként” a BIG-HAUSE Kft. is erre biztatja Önt, legyen szó a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetségéről (LEO FM), a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetségről (HFMS), a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetségről (MATISZ) vagy más hazai illetve nemzetközi szervezetről.


A címlapkép forrása: Freepik.com
Közzététel: 2024. április 23.
© Kérjük a szerkesztőségeket, hogy bejegyzésünk átvételekor hitvatkozásként jelöljék meg (linkkel) a Property/Facility Management Blog-ot és/vagy a BIG-HAUSE Kft-t!

In-house facility management in figures

A larger property owner may benefit from knowing international survey data on facility management. Especially if you have opted for in-house facility management. This information will help everyone to understand the market situation and competitors, to identify new opportunities, or even what not to rely on in the future.

BIG-HAUSE Kft.

A SIKERES MUNKAHELYEK GONDOS GAZDÁJA

A hét idézete: „Egyes esetekben nem csak a gyárak megtisztításáról van szó. Hanem a közeli folyók és tavak megtisztításáról is, amelyek nehézfémekkel szennyezettek.” (Ma Jun)

Az ÉKM-rendelet szerint az építőipari rezsióradíj min. 5856 Ft. A MATISZ ajánlása alapján az irodai takarításé 2024-ben min. 3629 Ft. Mi ehhez tartjuk magunkat...

Kérje ingyenes árajánlatunkat!

24 órán belül visszajelzünk Önnek!